Scientific Research_Institute of Geology,China Earthquake Administration

Location: Home > Scientific Research

  Scientific Research

Five Achievements of Our Institute Won 2014 Scientific and Technological Awards of CEA for Earthquake Prevention and Disaster Reduction

2015/12/28 14:08:15

A few days ago, CEA organized and completed the 2014 annual selection of scientific and technological awards for earthquake prevention and disaster reduction according to the Method for Rewarding Scientific and Technological Achievements in Earthquake Prevention and Disaster Reduction (ZZKF (2014) No. 48). Five achievements of our institute were awarded. The list is shown below: 

No.

Name of the achievement

Main completers

Main completing organization

Recommending organization

class of award

1

Late Cenozoic tectonic deformation and evolution of the northeastern margin of Tibetan Plateau

Zhang Peizhen, Zheng Dewen, Yuan Daoyang, Zheng Wenjun, Zhang Huiping, Wang Weitao, Li Chuanyou, Gan Weijun, Wang Zhicai, Min Wei, Yin Gongming, Wan Jinglin, Zhang Zhuqi, Liu Caicai and Ren Zhikun

Institute of Geology

Institute of Geology

1

2

Technical system for detection of urban active faults and its application

Xu Xiwei, Liu Baojin, Yu Guihua, Yuan Daoyang,  Cai Chizhang, Chen Yukun, Deng Qidong, Ran Yongkang, Shen Jun, Zhou Ben’gang, Li Zihong, Fang Shengming, Ding Zhifeng,  Zhang Zhenya and Du Keping

Institute of Geology

Geophysical Exploration Center

Earthquake Administration of Gansu Province

Earthquake Administration of Ningxia Hui Autonomous Region

Earthquake Administration of Tianjin Municipality

Earthquake Administration of Xinjiang Uygur Autonomous Region

Earthquake Administration of Shanxi Province

Institute of Geophysics

Earthquake Administration of Jiangsu Province

Beijing Normal University

Institute of Geology

1

3

Establishment of a technical system for dating of active tectonics

Chen Jie, Yin Jinhui, Liu Chunru, Liu Jinfeng, Wu Ying, Jiang Hanchao, Yin Gongming, Wan Jinglin and Zheng Dewen

Institute of Geology

Institute of Geology

2

4

Detailed study on paleo-earthquakes of Longmenshan fault zone and the southeastern margin of Sichuan-Yunnan Block

Ran Yongkang, Chen Lichun, Xu Xiwei, Wang Hu, Li Yanbao, Dong Shaopeng, Chen Jie, Chen Guihua and Shi Xiang

Institute of Geology

Institute of Geology

2

5

New discovery on Holocene activity of Yilan-Yitong fault in the northeast section of Tanlu fault zone and application to earthquake prevention and disaster reduction in Northeast China

Min Wei, Zhou Ben’gang, Ran Hongliu, Jiao Decheng and Wei Qinghai

Institute of Geology

Earthquake Administration of Heilongjiang Province

Earthquake Administration of Jilin Province

Institute of Geology

3